Fotoalba Flickr

Předpisy pro soutěže

Předpisy pro soutěže 2016-12-19T00:25:42+00:00

Soutěžní a klasifikační řád

Soutěžní a klasifikační řád ČASQ stanoví organizaci a řízení squashových soutěží organizovaných ČASQ na území ČR, včetně mezinárodních, pokud pro ně neplatí jiná pravidla. Je závazným dokumentem pro všechny účastníky soutěží družstev i jednotlivců.

Soutěžní a klasifikační řád [2015-08-10]

Soutěžní a klasifikační řád [2015-08-10]

Download 812.93 KB 221 downloads
Soutěžní a klasifikační řád [2014-01-01]

Soutěžní a klasifikační řád [2014-01-01]

Download 858.21 KB 344 downloads

Registrační a přestupní řád

Registrační a přestupní řád definuje, jakým způsobem se registrují členové do ČASQ a klubů v nich sdružených. Současně stanoví pravidla pro registraci hráčů a klubů do soutěží organizovaných v rámci ČASQ. Součástí jsou také pravidla pro hostování a přestupy hráčů do jiných klubů.

Registrační a přestupní řád [2015-08-10]

Registrační a přestupní řád [2015-08-10]

Download 570.87 KB 190 downloads
Registrační a přestupní řád [2012-08-01]

Registrační a přestupní řád [2012-08-01]

Download 537.25 KB 298 downloads

Disciplinární řád

Účelem Disciplinárního řádu je přispívat k dodržování pravidel chování členů a funkcionářů ČASQ, zejména pravidel sportovní činnosti, zásad sportovního a společenského chování a zásad sportovní etiky. Tento řád také určuje postup při porušení předpisů včetně patřičných sankcí.

Disciplinární řád [2012-08-01]

Disciplinární řád [2012-08-01]

Download 566.08 KB 231 downloads

Dotace v ČASQ

Předpis Dotace v ČASQ stanoví pravidla rozdělování dotací pro pořadatele mistrovských turnajů ČASQ, pro rozdělování výkonnostních a plošných dotací juniorů a upravuje systém dotací za umístění družstev a jednotlivců v soutěžích ČASQ, ESF a WSF. Mimo dotace uvedené v tomto řádu je VV ČASQ oprávněn udělit mimořádné doměny při dosažení výsledků lepších, než jsou uvedeny v tomto předpisu.

Dotace a odměny v ČASQ [2015-08-01]

Dotace a odměny v ČASQ [2015-08-01]

Download 157.91 KB 194 downloads
Dotace a odměny v ČASQ [2012-08-01]

Dotace a odměny v ČASQ [2012-08-01]

Download 617.32 KB 322 downloads

Doplňující dokumenty pro organizaci soutěží družstev a jednotlivců

Dále uvedené dokumenty doplňují výše uvedené řády ve formě přílohy nebo samostatné tiskoviny. V případech, kdy je možné dokument elektronicky vyplňovat, je uveden současně ve verzi *.pdf a editovatelném *.xls nebo *.doc formátu.

1. Individuální registrace člena

Individuální registrace člena

Individuální registrace člena

Download 205.77 KB 285 downloads
Individuální registrace člena

Individuální registrace člena

Download 42.00 KB 239 downloads

2. Kolektivní registrace klubu

Kolektivní registrace klubu

Kolektivní registrace klubu

Download 242.77 KB 281 downloads
Kolektivní registrace klubu

Kolektivní registrace klubu

Download 148.00 KB 237 downloads

3. Přihláška klubu do ČASQ

Přihláška klubu do ČASQ

Přihláška klubu do ČASQ

Download 242.77 KB 273 downloads
Přihláška klubu do ČASQ

Přihláška klubu do ČASQ

Download 148.00 KB 253 downloads

4. Přepuštění soutěže

Přepuštění soutěže

Přepuštění soutěže

Download 220.32 KB 253 downloads
Přepuštění soutěže

Přepuštění soutěže

Download 62.00 KB 238 downloads

5. Přestupní lístek člena

Přestupní lístek hráče

Přestupní lístek hráče

Download 215.50 KB 257 downloads
Přestupní lístek hráče

Přestupní lístek hráče

Download 64.50 KB 258 downloads

6. Hostovací lístek člena

Hostovací lístek hráče

Hostovací lístek hráče

Download 215.54 KB 260 downloads
Hostovací lístek hráče

Hostovací lístek hráče

Download 64.50 KB 249 downloads

7. Minimální výše výchovného

Výše výchovného

Výše výchovného

Download 217.92 KB 285 downloads

8. Prohlášení zák. zástupce

Prohlášení zákonného zástupce

Prohlášení zákonného zástupce

Download 190.87 KB 316 downloads
Prohlášení zákonného zástupce

Prohlášení zákonného zástupce

Download 36.50 KB 269 downloads

9. Ostaršení juniora

Ostaršení juniora

Ostaršení juniora

Download 195.31 KB 273 downloads
Ostaršení juniora

Ostaršení juniora

Download 47.50 KB 255 downloads

10. Pořadatelství turnaje

Kritéria pořadatelství akcí ČASQ

Kritéria pořadatelství akcí ČASQ

Download 213.48 KB 164 downloads
Žádost o pořadatelství turnaje

Žádost o pořadatelství turnaje

Download 38.00 KB 242 downloads
Žádost o pořadatelství turnaje

Žádost o pořadatelství turnaje

Download 194.21 KB 256 downloads

11. Propozice turnaje

Propozice turnaje

Propozice turnaje

Download 193.80 KB 267 downloads
Propozice turnaje

Propozice turnaje

Download 39.00 KB 251 downloads

12. Zápis rozhodčího

Zápis rozhodčího

Zápis rozhodčího

Download 322.39 KB 270 downloads
Zápis rozhodčího

Zápis rozhodčího

Download 238.00 KB 260 downloads

13. Přihláška na turnaj

Přihláška na turnaj

Přihláška na turnaj

Download 198.22 KB 257 downloads
Přihláška na turnaj

Přihláška na turnaj

Download 41.50 KB 266 downloads

14. Pořadí zápasů trojutkání

Pořadí zápasů trojutkání

Pořadí zápasů trojutkání

Download 184.86 KB 266 downloads
Pořadí zápasů trojutkání

Pořadí zápasů trojutkání

Download 48.00 KB 242 downloads

15. Soupiska družstva

Soupiska družstva

Soupiska družstva

Download 196.97 KB 256 downloads
Soupiska družstva

Soupiska družstva

Download 84.50 KB 248 downloads

17. Nominace k utkání družstev

Nominace hráče k utkání družstva

Nominace hráče k utkání družstva

Download 208.90 KB 256 downloads
Nominace hráče k utkání družstva

Nominace hráče k utkání družstva

Download 78.00 KB 248 downloads

18. Soupiska jun.družstva

Soupiska juniorského družstva

Soupiska juniorského družstva

Download 185.84 KB 290 downloads
Soupiska juniorského družstva

Soupiska juniorského družstva

Download 58.00 KB 274 downloads

19. Kateg.turnaje a body

Kategorie turnaje a body

Kategorie turnaje a body

Download 330.03 KB 282 downloads

20. Hrací plány

Hrací plány a pavouky

Hrací plány a pavouky

Download 148.50 KB 307 downloads

16. Zápis utkání – 3 družstva

Zápis utkání - 3 družstva

Zápis utkání - 3 družstva

Download 358.00 KB 267 downloads
Zápis utkání - 3 družstva

Zápis utkání - 3 družstva

Download 343.73 KB 258 downloads

Zápis utkání – 6 družstev

Zápis utkání - 6 družstev

Zápis utkání - 6 družstev

Download 383.68 KB 269 downloads