aktuality-15-01-001bČeský squash se dočkal dalšího milníku. Poprvé má Česká republika zastoupení ve vrcholových orgánech Světové federace squashe (WSF) a to hned v jedné z nejprestižnějších oblastí. Pavel Sládeček byl jmenován členem WSF Development & Coaching Committee, kde zastupuje Evropský kontinent.

Tato odborná komise se zabývá metodikou výchovy a práce trenérů a také oblastí obecného rozvoje squashe v celosvětovém měřítku. Komise měla své zasedání minulý týden v Praze a jednání se účastnili i Vice Presidentka WSF Linda MacPhail a generální sekretář WSF Andrew Shelley.

Kromě běžné agendy byl dopracován a schválen zcela nový koncept vzdělávání trenerů, který sdruží jednotlivé regiony do jednotného systému WSF certifikovaných trenérů a lektorů. Předlohou konceptu byl systém podobných školení Evropské a Asijské federace squashe, ze kterého vzešly nové osnovy pro vzdělávání trenerů v celosvětovém měřítku pod hlavičkou WSF.