Minulý týden se opět vynořila kauza neuhrazených poplatků za účast v soutěžích ČASQ  moravského klubu HKC Ostrava. Vzhledem k tomu, že k dispozici je pouze stanovisko VV ČASQ, požádali jsme o názor na tuto věc prezidenta klubu HKC Ostrava Pavla Sládečka. Jeho vyjádření následuje.

„Pokud mám celou záležitost shrnout do jedné věty, tak se vedení asociace pokouší okrást klub HKC Ostrava o 80 tisíc korun a ve své ubohosti se mstí na hráčích, zejména juniorech klubu za věci, se kterými tito nemají nic společného. Všechno začalo tím, že současné vedení se zmocnilo svazu nelegálním způsobem. Následovalo podání žaloby bývalým vedením na tento nezákonný postup a dosud čeká se na rozhodnutí soudu. V této souvislosti nebyla novému vedení předána žádná svazová dokumentace. Že se jedná o legitimní postup potvrdil i soud, který určil, že do doby konečného rozhodnutí se nemá současnému vedení nic předávat. Přesto se pánové z VV rozhodli šikanovat klub HKC Ostrava, který s celou kauzou sice nemá nic společného, ale protože v jeho vedení je Pavel Sládeček, pokoušejí se mstít tímto způsobem.

Pokud jde o zmíněnou částku, klub HKC Ostrava fakturoval asociaci v roce 2014 mimo jiné dotace na juniory, trenérské služby a prodal svazu kamery pro trenéry. Všechny faktury v souhrnu za cca 80 tisíc byly řádně zaúčtovány a jejich existence byla doložena nejen jejich předložením, ale také potvrzením účetní svazu, ekonomem a daňovým poradcem klubu. Stejně tak bylo potvrzeno, že faktury nebyly nikdy uhrazeny. Ve stejném období  klub obdržel fakturu od svazu za registrace do soutěží ve zhruba poloviční výši, takže stejně jako v předchozích letech se provedl zápočet faktur.

A tady se do věci vložili pánové z vedení svazu. Zápočet neuznali, a přestože svaz dlužil klubu peníze, prohlásili fakturu za poplatky za neuhrazenou a zabránili startu juniorům z HKC Ostrava na Mistrovství republiky družstev. Tím nejenom poškodili děti, které za nic nemůžou, ale současně připravili klub o dalších 10 tisíc na dotacích pro juniory, které bez startu na MR nebudou vyplaceny. Celá kauza se táhne až do dnešních dnů, kdy několik měsíců ležela na Arbitrážní komisi. Ta si nechala vše vysvětlit a doložit. Přestože je zcela evidentní, že faktury byly vystaveny oprávněně a nebyly uhrazeny, AK došla k několika podivným závěrům, jako například, že zápočet měl formální chyby, nebo že klub nedoložil účetnictví asociace, což je naprosto absurdní požadavek. Podle názoru právní kanceláře obsahuje nález AK řadu pochybení, bohužel v rámci svazu už se není kam odvolat.

Takže nakonec svaz dluží klubu 80 tisíc, vesele používá kamery v hodnotě 35 tisíc, které nikdy nezaplatil a ještě vyhrožuje hráčům zastavením startu v soutěžích. Dlužno dodat, že se nic dobrého od soudruhů z vedení ČASQ nedalo čekat. Nicméně skutečnost, že si berou jako rukojmí juniory klubu, který s celou věcí nemá nic společného, jen potvrzuje jejich ubohost.“