15-05-mr-jst-01-960-1370Juniorské squashové talenty mají letos příležitost si změřit oficiálně své síly na republikovém šampionátu JST. Více podrobností o projektu JST  je dole v textu Honzy Veselého a hlavně na stránkách junior-squash-talent.webnode.cz, které vytvořil Jarda Zajpt. Mistrovství se koná v sobotu 23.května 2015 v centru PRO-6 v kategoriích do 9, 11, 13, 15 let a Open. Přihlášky posílejte na paní Veselou mailem na vesela@pro-6.cz případně telefonicky na čísle 281 941 004. Plakát turnaje je možné stáhnout zde. O tom, jak je důležité podporovat juniorský squash asi není nutné polemizovat. Speciálně v období, kdy se squash uchází o zařazení do programu Olympijských her. Jak se na celé dění kolem squashové mládeže dívá Honza Veselý, který stál u zrodu obou projektů na podporu amatérského squashe, jsme našli na webu JST. Moc veselý z toho pan Veselý nevypadá …

JST versus PJT?

Mnohým z Vás možná tento titulek nic neříká nebo si pod ním nedokážete nic představit. Nevadí, pokusím se Vám tuto šifru trochu rozklíčovat a osvětlit.

Junior Squash Talent – celorepublikový squashový projekt pro začínající hráče a hráčky squashe s důrazem na vyloučení „výkonnostních“ juniorských hráčů.  JST je de facto takový kolotoč turnajů juniorské kategorie „C“. Podobnou analogii najdete i u turnajů mužů a žen. Hlavním důvodem je podpora začínajícím hráčům squashe a ne hned od prvopočátku u dětí vyvolávat stres a traumata z prohraných zápasů s neodpovídajícím, herně vyspělým protihráčem. Proto výkonnostní hráči dle platných kritérií JST se nemohou na tento turnaj přihlásit.  Pro výkonnostní hráče již existuje dostatečné množství asociačních i jiných juniorských turnajů, kde mohou hráči mezi s sebou svádět vyrovnané zápasy.

Pražská Juniorská Tour je právě ta série juniorských otevřených turnajů bez jakéhokoliv omezení squashové výkonnosti hráčů. Svým způsobem je to konkurence juniorských asociačních turnajů. Jaký může být výsledek resp. průběh zápasu dítěte, který má za s sebou již dvě či tři sezóny squashového tréninku a figuruje na prvních místech juniorského asociačního žebříčku s úplným začátečníkem, který třeba absolvoval pouhých 6 měsíců squashové přípravky?  Navíc používat losovaný tablet a telefony jako vábničku na děti, to je podle mého názoru už hodně pod čarou, o tom se raději nebudu ani rozepisovat. Ať si to vyhodnotí každý rodič sám.

A jak žijí tyto dvě kategorie turnajů v Praze pospolu?

Dost špatně. Nevím, o co jde pořadatelům PJT, mohu se pouze domnívat, ale podle jejich chování, prezentace PJT, kolize termínové listiny PJT s JST, způsobu oslovování a rozesílání pozvánek na turnaje si myslím, že hlavní prioritou není podpora a růst squashových nadějí v Praze, ale klubové komerční zájmy.

JST se naopak snažila zapojit do tohoto projektu co nejvíce center po celé republice, kde pracují s dětmi. Bohužel zájem center, trenérů i rodičů byl a je stále minimální. Pouze v Brně pod vedením Dany Honkové, funguje velice dobře podobný projekt s mladými hráči.  SQUASH KLUB MORAVSKÁ SLAVIA BRNO se také, jako jediný mimopražský klub aktivně přihlásil do celorepublikového projektu JST.

A co dělá naše Česká Asociace Squashe? Troufnu si tvrdit, že v této situaci zcela selhala. Celý projekt Junior Squash Talent byl prezentován představitelům ČASQ již na začátku loňské sezóny, současně byl materiál také zaslán všem klubům, kde jsme věděli, že v nějaké podobě s mládeží pracují. Podpora od svazu i díky kotrmelcům v asociaci kolem VH bohužel – žádná. Vážný zájem klubů se zapojit do projektu JST – žádný.

Proto jsme v prosinci opakovaně zaslali prezentaci projektu JST na nové vedení ČASQ.  V lednu na výkonném výboru jsem vznesl podnět na vyřešení této nekoncepční existence dvou podobných soutěží pro začínající juniory. A reakce VV ČASQ – v zápise se VV ČASQ vyjádřil zájmem na podporu těchto akcí a pověřil Jana Rolla, Jana Mutinu a Radima Švece jednáním v této záležitosti. Konec dubna a výsledek – žádný, nebo já o něm nevím.

O to více je zarážející skutečnost, kdy cca před 7 měsíci před Valnou hromadou byla zveřejněna „Vize programu rozvoje ČASQ“ autorů Radima Švece, Michala Voplakala, Jana Rolla, Jana Kubíčka, Petra Steinera a Tomáše Cvikla. Jedním z bodů této vize je aktivní a prvořadý přístup asociace k navýšení členské základny formou užší spolupráce s již existujícími squashovými projekty mimo ČASQ a jejich začlení pod hlavičku ČASQ.

Já osobně jsem po šesti měsících nezaznamenal „žádnou“, natož „úzkou“ spolupráci s představiteli ČASQ. Ani na obvyklé výmluvy tady není prostor, protože současní představitelé ČASQ jsou kromě Petra Steinera shodní s autory „Vize“.

Není tady něco shnilého v našem malém squashovém rybníčku??? Chce asociace opravdu podporovat začínající hráče squashe, chce s těmito kluby vážně spolupracovat nebo zůstane pouze u proklamací před valnou hromadou??? Potřebujeme k naší činnosti vůbec squashovou asociaci???

Jaká by byla odpověď od představitelů ČASQ, netuším. Já pouze vím, že projekt Junior Squash Talent bude pokračovat dále i bez podpory asociace.

A proto si dovolíme tímto pozvat všechny rodiče začínajících mladých squashistů na historicky první „Mistrovství JST“, které proběhne v sobotu 23. května ve Sport Centru PRO-6.

Na všechny se těší

Honza a Jarda