V sobotu 13.6.2015 se má konat Valná hromada ČASQ. Vzhledem k tomu, že současné vedení si ve své honbě za funkcemi nedělá příliš těžkou hlavu s dodržováním platné legislativy, bude to spíše setkání jejich skalních fanoušků, kterým ještě nedošlo, o co tady jde, s nulovou právní hodnotou.

Úvodem je nutné konstatovat, že svolání Valné hromady ČASQ ze strany Výkonného výboru, jehož volba je zpochybněna, je stejně problematické, jako všechno, co činí. Výkonný výbor ČASQ, zvolený v říjnu loňského roku v rozporu s platnou legislativou, si je dobře vědom probíhajícího soudního řízení ohledně neplatnosti svého zvolení a snaží se svolat další VH dříve, než soud tuto neplatnost vysloví. Členům současného VV musí být jasné, že veškerá přijatá usnesení budou neplatná (soud tuto neplatnost vysloví zpětně od samého počátku) a je tak zřejmé, že chtějí vyvolat zmatek a protlačit hlava nehlava svůj návrh stanov, a to i za cenu, že pak ČASQ bude čelit dalším žalobám. Mimo to je návrh stanov rovněž velmi pochybný a v řadě bodů opět v kolizi se zákonem.

Souběžně soud v jiném řízení přezkoumává další zásadní skutečnost – neplatnost klíče pro přidělování hlasů schváleném dne na uvedené VH 8.10.2014. V této situaci je sporné, kolik delegátů má být voleno v kterém klubu a pokud současné vedení ČASQ navzdory tomu svolává VH a stanovuje počty hlasů pro jednotlivé kluby podle soudně rozporovaného klíče, logicky tím zakládá důvod pro další problémy. Je to o to závažnější, že má být projednáváno znění nových stanov ČASQ. Aby toho nebylo málo, VV vydal v letošním roce další seznam hlasů pro VH, který jim pravděpodobně lépe vyhovuje, přestože není v pravomoci VV schvalovat „počty hlasů jednotlivých klubů“ pro valnou hromadu.

Pokud jde o samotný návrh nových stanov, bylo už dříve uvedeno, že se jedná o stejně problematický materiál z pohledu zákona, jako stanovy původní. Kolik a jakých připomínek ke stanovám VV obdržel, se neobtěžoval zveřejnit, natož pak ustavit realizační tým se zástupci klubů, který by tuto problematiku řešil. Takže kromě toho, že je konečný návrh v řadě pasáží v zásadním rozporu se zákonem, nenápadně se tam objevila řada podivných změn, u kterých není těžké uhodnout, k čemu a komu mají sloužit. Těchto podivností je tam celá řada, ale některé z nich by měly zásadní vliv na členství jednotlivců a klubů v ČASQ. Jak si například vysvětlit tuto formulaci – „Členství klubové zaniká vyloučením na základě rozhodnutí ČASQ.“ Kdo je ČASQ? Znamená to, že když se předsedovi nebude líbit některý z klubů, tak ho vyloučí? Nebo to udělá Soutěžní komise?

Pokud by měla mít plánovaná VH z pohledu zákona nějakou platnost, bylo by nutné se zabývat i dalšími body programu. Zpráva o činnosti obsahuje pečlivě volené formulace, které mají vzbudit dojem, jak skvěle VV pracuje. Před loňskou VH měli pánové všechno připraveno, jenom to realizovat. Fakta však ukazují opak a většina slibů se ve skutečnost neproměnila. Stanovy, i když mizerné sice vydány byly, ale připomínky nebyly zapracovány a výsledkem je právní i funkční paskvil. Marketing a reklama má svoji komisi, výsledek jejich práce je však nulový. Nakonec to vypadá, že si celá marketingová práva odkoupí pořadatel letošního MČR, protože si s tím pánové neví rady. Reprezentace a mládež se dá shrnout do dvou bodů – výsledky mizerné (kromě stříbra juniorů do 15 let) a zastavilo se financování juniorů ve střediscích mládeže. Metodika se chlubí tím, že vytvořila koncepci výchovy trenérů a rozhodčích. Ve skutečnosti jenom oprášila hotový systém a platný předpis pro trenéry. Systém výchovy rozhodčích byl kompletně hotový včetně předpisu, takže tady se začalo jen dělat to, co bylo v plánu. K soutěžím je možné jen konstatovat, že předpisy se přestaly dodržovat úplně a jejich momentální výklad závisí čistě na tom, jak se to zrovna hodí předsedovi SK.

A pokud jde o slavné body z předvolební agitky, skutečnost je diametrálně jiná, než uvádí zmíněná zpráva. Transparentní účet ČASQ neexistuje, přestože jeho zřízení v bance je otázka jedné návštěvy. Parodii na reprezentační a interaktivní asociační web asi není potřeba komentovat. Ekonomická podpora užší výkonnostní špičky dospělých se rovná nule. Profesionalizace domácích soutěží dopadla tak, že českého play off se může účastnit hráč, který v základní části vůbec nevstoupil do kurtu. Zajištění dalšího růstu výkonnosti juniorských hráčů se realizovalo tím, že se zastavilo financování středisek mládeže a na juniory nešla ani koruna. Podpora výchovy trenérů proběhla ve stejném rozsahu jako v předchozích letech. Realizace výchovy rozhodčích proběhla podle materiálů, které připravilo minulé vedení ve spolupráci s panem Fořterem. V komisích pracuje úzká skupina lidí, někteří jsou ve více komisích, takže slíbená diversifikace se nekoná. Kromě komise Vrcholového sportu a Soutěžní jsou práce dalších komisí a jejich výstupy nulové nebo velmi polemické. Popularizace squashe ze strany svazu je nulová, jediný kdo udělal obrovský kus práce v této oblasti je organizátor letošního MČR a Play Off. Podpora klubům formou know how ze strany ČASQ je rovněž nulová. Jedna schůzka, na které byl vyjmenován seznam toho, co všechno je možné, není žádná pomoc. Fakticky nedošlo k realizaci žádné pomoci. A poslední bod, který hovořil o pokusu zřídit oficiální tréninková střediska mládeže ve struktuře MŠMT byl realizován tak, že žádná střediska ve struktuře MŠMT neexistují a těm stávajícím, která fungovala, byly zastaveny finance.

Za 8 měsíců práce, navíc na projektech, které byly údajně připraveny k realizaci, je to skutečně žalostný výsledek. Asi proto se to jmenovalo agitka, což znamená publicistický materiál, který má rychle ovlivnit náladu, mínění i uvědomění mas. Možná už to masám začíná docházet … a až bude další Valná hromada, která se bude dát považovat za platnou, tak se přijedou podívat.