World Squash Day 201622.říjen byl vyhlášen letos už potřinácté za Mezinárodní den squashe (World Squash Day). Nosným tématem pro tento rok je propagace sociální stránky squashe. Podruhé byla také součástí akce spolupráce s mezinárodní organizací Unicef.

Po celém světě se za mediální a organizační podpory národních asociací otevřely kluby pro nově příchozí a do propagace akce se zapojila i řada známých osobností světového squashe. Jednou z nich je i Nick Matthew, který právě založil jeho vlastní squashovou akademii v Sheffieldu.

Mezinárodní den squashe je velkou příležitostí představit a propagovat squash široké veřejnosti po celém světě. To se bohužel netýká českého squashe. Vedení ČASQ se ani nenamáhalo o této významné akci informovat, natož pak něco organizovat. Opět se ukázalo, jak daleko je skutečná realita od všech slibů a prohlášení.