Historie squashe je poměrně obsáhlá a základy tohoto krásného sportu je možné hledat daleko do minulosti v různých formách raketových sportů. Nejblíže dnešní podobě squashe měla hra zvaná Rackets, tady můžeme hovořit o počátku 19.století. Stručný průřez historií squashe je uveden na této stránce.

Nejdetailnější informace je možné najít v knize Johna Horryho – The History of Squash Rackets. Autor je pravděpodobně nejpovolanější osobou pro takový úkol, většinu svého života se zabýval historií squashe a 17 let pracoval jako sekretář  Squash Rackets Association of Great Britain.

Stručný průřez historií squashe doma i v zahraničí

Středověké „míčovny“ s dochovanými pravidly svědčí o historickém předchůdci Squashe, který měl tenisovou síť, přes kterou se hrálo i s pomocí stěn.

Kolem roku 1148 ve Francii hrají dlaní „le Paume“, ze kterého postupně vzniká tenis.

Počátkem 19. století si v londýnské věznici pro dlužníky Fleet krátí odsouzení svůj pobyt údery míčku a raketami o zdi kolem sebe, hru nazývají Rackets.

1820 se Rackets neznámo jak dostává do výběrových škol, kde si chlapci pravidelně hrávali s míčkem na dvoře mezi čtyřmi zdmi, když čekali, až na ně přijde řada na tenis.

1830 žáci školy v Harrow zjišťují, že hra s propíchnutým míčkem, který se od stěn neodráží, ale při dopadu na stěnu se „rozplácne“, je zajímavější – vzniká Squash.

1864 jsou v Harrow vybudovány první 4 squashové kurty a Squash je oficiálně uznán jako sport.

1890 se objevuje první zmínka o hře Squash v knize The Badminton Library of Sports and Pastimes od vévody z Beaufortu.

1901 vychází první kniha o hře Squash autora Eustace Milese, šampiona v tenisu.

1907 vzniká první národní asociace – United States Squash Racquets Association.

1908 hra v Anglii regulována squashovým podvýborem Tennis and Rackets Association.

1911 vzniká Canadian Squash Rackets Association.

1920 probíhá první profesionální Squash šampionát v Anglii, vítězem se stává C. R. Read (Queens Club).

1923 předpovídá H. A. L. Rudd v časopisu Baily’s Magazine úbytek mnoha hráčů Rackets ve prospěch hry Squash.

1928 se v Anglii osamostatňuje squashová asociace (Squash Rackets Association).

60. až 80. léta zažívají obrovský boom squashe díky Jonahu Baringtonovi (Irsko) a Geoffu Huntovi (Austrálie), jedněm z nejlepších hráčů v tomto období.

1966 se setkávají zástupci z Austrálie, Velké Británie, Indie, Nového Zélandu, Pákistánu, Jižní Afriky, USA, Kanady a Spojených Arabských Emirátů a tvoří základy nové zastřešující organizace – Mezinárodní squashové Asociace (International Squash Rackets Association (ISRF).

5. ledna 1967 poprvé zasedá International Squash Rackets Association (ISRF).

Květen 1988 v hotelu Forum v Praze vzniká první squashOVÝ kurt v Československu.

1992 založena Česká asociace squashe, občanské sdružení registrované MV ČR, který zastřešuje s univerzální a celostátní působností squash jako sportovní odvětví.

1992 se ISRF přejmenovává na Světovou squashovou federaci (World Squash Federation – WSF) a mění oficiální název sportu na jednoduché „Squash“, oproti předchozímu „Squash Rackets“.

1994 je na světě asi 46 tisíc kurtů a asi 15 miliónů hráčů squashe.

2007 je na 10 miliónů obyvatel České republiky více než 500 kurtů, podle studie Gfk si už squash v České republice vyzkoušelo na 1,5 miliónu lidí.

V současnosti WSF sdružuje 124 národních squashových asociací a stará se o dodržování a upřesňování pravidel, vydává specifikace kurtů, raket a dalšího nutného vybavení, vytváří metodiku a systém výuky a tréninku, koordinaci kalendáře světových turnajů, vypisuje a organizuje Mistrovství světa pro muže, ženy, juniory a masters, také úzce spolupracuje s International Olympic Committee (IOC), aby byl squash zařazen mezi olympijské sporty.